Trauma Coaching:

 

Is actiegericht en heeft als doel om mensen in positieve zin te veranderen. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De veranderingsmogelijkheden liggen in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Bij coaching ligt, naast luisteren de focus op het opdoen van succeservaringen, gedragsveranderingen in werking zetten, gedachten onderzoeken.

Ik als coach zal jouw regelmatig oefeningen opgeven om tot die verandering te komen. Lukt de oefening niet, gaan we samen onderzoeken waar je tegenaan loopt en wat er nodig is om verder te komen.

 

Counseling:

Betekent letterlijk uit het Engels vertaald: raadgeven.

Het is een laagdrempelige vorm van psychotherapie. Door middel van gesprekken worden de problemen inzichtelijk gemaakt. De nadruk ligt bij counseling op het aanspreken van je eigen vermogen om je levensvragen inzichtelijk te krijgen en op te lossen. De oplossingen voor jouw problemen zijn dus jouw oplossingen, die bij jou passen.

Mijn taak is om vooral naar je te luisteren, naar wat je wel, maar zeker ook naar wat je niet zegt, zonder daar over te oordelen.

Counseling is breed toepasbaar. Bij problemen op het gebied van werk, relatie, of privézaken waarbij je uit evenwicht bent, of dreigt te raken.

 

 

Coaching en counseling is met name geschikt voor:

Bewustwording en persoonlijke groei

Het vergroten van zelfvertrouwen en

Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coaching en counseling kan in één gesprek naadloos in elkaar overlopen, vandaar dat ik beide technieken gebruik.